Skip to content
Menu

Joga za savremenog čoveka O jogi

Joga znači jedinstvo, odnosno spajanje pojedinačnog sa kosmičkim. To je drevna nauka o životu koju su veliki mudraci ostavili u nasleđe budućim generacijama. Ona je namenjena samo jednom korisniku – čoveku. Čovek je centar, mera i smisao ukupnog postojanja. Stoga je sasvim opravdano reći da je joga nauka o čoveku i za čoveka.

Joga je danas poznata i priznata u čitavom svetu, a njene tehnike i metode koriste se u skoro svim oblastima života. U njenim blagodetima uživaju svi – bez obzira na psiho-fizičku kondiciju, godine života, pol, obrazovanje, društveni i materijalni položaj, nacionalnu pripadnost ili religijsko opredeljenje. Joga je korisna za svakoga!

Zdravlje je preduslov za sadržajniji život i stoga bi svaki čovek trebalo da ga čuva i pospešuje. Savremeni način života izlaže pojedinca prekomernom stresu i uzrokuje neuravnoteženost i bolesti. Tada je neophodno ponovo izgraditi zdrave životne navike i pronaći unutrašnji mir. Svojim postupnim i sistematičnim pristupom, joga može biti od velike pomoći.  

Joga i četiri oblika zdravlja

Fizičko zdravlje

Fizičko zdravlje je preduslov bogatijeg i srećnijeg života. Joga uči pojedinca da osvesti, razgiba, ojača i zavoli svoje telo.  Uz pomoć asana (položaji tela), pranajama (tehnike disanja), tehnika opuštanja i adekvatne ishrane, svako može značajno pospešiti fizičko zdravlje.

Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje se temelji na pozitivnim osećanjima i zdravom rasuđivanju. Stoga se u jogi posebna pažnja poklanja pročišćenju negativnih misli i osobina. U tu svrhu, pored asana, pranajama i opuštanja, služe i meditacije samoanalize.

Društveno zdravlje

Društveno zdravlje se postiže kroz prevazilaženje sebičnosti. Pojedinac može biti srećan samo ako čini dobro drugima i zajednici. Zato joga podstiče i razvija čistotu motiva u odnosima sa drugim bićima.

Duhovno zdravlje

Duhovno zdravlje znači živeti jedinstvo, neraskidivu povezanost svega što postoji. To ujedno znači živeti u stvarnosti, u istini. Jedino istina oslobađa pojedinca od patnje i stoga je najvažnije imati duhovno zdravlje.

Dobrobiti vežbanja joge

Većina ljudi ne zna šta je joga i počinje da vežba bez jasne predstave o tome kakvi su efekti i korist od njene primene.

Kada vaše vežbanje postane redovno, sigurno ćete primetiti poboljšanje na mnogim poljima vlastitog života (ili će drugi primetiti na vama).

Pozitivna dejstva su:
 • više energije
 • bolje raspoloženje
 • bolja koncentracija u obavljanju poslova
 • smanjen bol u leđima, vratu, ramenima…
 • bolje telesno držanje
 • veća izdržljivost i elastičnost tela
 • bolje spavanje
 • bolja mentalna ravnoteža
 • bolja emocionalna ravnoteža
 • skladniji međuljudski odnosi
 • jasnije razumevanje života
 • buđenje kreativnosti i talenata

Tehnike Joge

 • Asane su joga položaji. One deluju tako što razgibavaju i jačaju telo, bude i podstiču pranu (životnu energiju), pročišćavaju nadije (energetske tokove) i jačaju nervni sistem. Izvode se postupno i pažljivo, bez velike upotrebe sile.

31