O jogi

Joga znači jedinstvo, odnosno spajanje pojedinačnog sa kosmičkim. To je drevna nauka o životu koju su veliki mudraci ostavili u nasleđe budućim generacijama. Svi ti dragoceni uvidi o univerzalnim principima života namenjeni su samo jednom korisniku – čoveku. Čovek je centar, mera i smisao ukupnog postojanja. Stoga je sasvim opravdano reći da je joga nauka o čoveku i za čoveka.

Joga je danas poznata i priznata u čitavom svetu, a njene tehnike i metode koriste se u skoro svim oblastima života. U njenim blagodetima uživaju svi - bez obzira na psiho-fizičku kondiciju, godine života, pol, obrazovanje, društveni i materijalni položaj, nacionalnu pripadnost ili religijsko opredeljenje. Joga je korisna za svakoga!

Zdravlje je preduslov za sadržajniji život i stoga bi svaki čovek trebalo da ga čuva i pospešuje. Savremeni način života izlaže pojedinca prekomernom stresu i uzrokuje
neuravnoteženost i bolesti. Tada je neophodno ponovo izgraditi zdrave životne navike i pronaći unutrašnji mir. Svojim postupnim i sistematičnim pristupom, joga može biti od velike pomoći.  

Joga sagledava čoveka kao celinu, ali zbog lakšeg razumevanja izdvaja četiri oblika zdravlja:

Fizičko zdravlje je preduslov bogatijeg i srećnijeg života. Joga uči pojedinca da osvesti, razgiba, ojača i zavoli svoje telo.  Uz pomoć asana (položaji tela), pranajama (tehnike disanja), tehnika opuštanja i adekvatne ishrane, svako može značajno pospešiti fizičko zdravlje.

Mentalno zdravlje se temelji na pozitivnim osećanjima i zdravom rasuđivanju. Stoga se u jogi posebna pažnja poklanja pročišćenju negativnih misli i osobina. U tu svrhu, pored asana, pranajama i opuštanja, služe i meditacije samoanalize.

Društveno zdravlje se postiže kroz prevazilaženje sebičnosti. Pojedinac može biti srećan samo ako čini dobro drugima i zajednici. Zato joga podstiče i razvija čistotu motiva u odnosima sa drugim bićima.

Duhovno zdravlje znači živeti jedinstvo, neraskidivu povezanost svega što postoji. To ujedno znači živeti u stvarnosti, u istini. Jedino istina oslobađa pojedinca od patnje i stoga je najvažnije imati duhovno zdravlje..