Raspored časova i članarina

Raspored


jesenji raspored časova - važi od 1. oktobra 2019.

raspored-okt 2019.pdf (338.3KB)

VIŠE O SADRŽAJU KURSEVA

  • Vežbe se održavaju u manjim grupama. Svaka grupa ima časove 2
    puta nedeljno (prosečno 8 termina mesečno). 
  • Svi zainteresovani mogu pohađati i više od 2 časa nedeljno. 
  • Moguće je organizovati i individualne časove, ili u manjim grupama, u dogovoru sa instruktorom.
  • Moguće je organizovati časove joge na engleskom jeziku za pojedince ili grupe, fizička ili pravna lica. 

Članarina
  • Svi iznosi su iskazani u dinarima.
  • Članarina se plaća mesečno i unapred.
  • Prvi čas je besplatan.