Raspored časova i članarina

Raspored

raspored časova - važi od 4. novembra 2021.

VIŠE O SADRŽAJU KURSEVA/PROGRAMA

  • Vežbe se održavaju u manjim grupama. Svaka grupa ima časove 2 puta nedeljno (prosečno 8 termina mesečno). 
  • Svi zainteresovani mogu pohađati i više od 2 časa nedeljno. 
  • Moguće je organizovati i individualne časove, ili u manjim grupama, u dogovoru sa instruktorom.
  • Moguće je organizovati časove joge na engleskom jeziku za pojedince ili grupe, fizička ili pravna lica. 

Članarina

važi od 1. septembra 2021.

  • Svi iznosi su iskazani u dinarima.
  • Članarina se plaća mesečno i unapred (osim za individualne i pojedinačne časove).
  • Prvi čas je besplatan.