Raspored časova i članarina

Raspored

jesenji raspored časova - važi od 10. januara 2020.

raspored-jan 2020.pdf (337.8KB)

VIŠE O SADRŽAJU KURSEVA

  • Vežbe se održavaju u manjim grupama. Svaka grupa ima časove 2
    puta nedeljno (prosečno 8 termina mesečno). 
  • Svi zainteresovani mogu pohađati i više od 2 časa nedeljno. 
  • Moguće je organizovati i individualne časove, ili u manjim grupama, u dogovoru sa instruktorom.
  • Moguće je organizovati časove joge na engleskom jeziku za pojedince ili grupe, fizička ili pravna lica. 

Članarina

  • Svi iznosi su iskazani u dinarima.
  • Članarina se plaća mesečno i unapred.
  • Prvi čas je besplatan.